Dotacja Unii Europejskiej

Partnerska sieć biur podróży

Nasz innowacyjny projekt zbudowania partnerskiej sieci biur podróży uzyskał pozytywną najwyższą ocenę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Na zrealizowane projektu sieci biur podróży uzyskaliśmy dotację z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 511.725,55 pln.

Zgodnie z założeniem Projektu współpraca agencyjnych biur podróży w ramach Partnerskiej Sieci Biur Podróży Travel Shops oparta jest na realizowaniu wspólnych celów biznesowych niezależnych agencyjnych biur podróży. Zakres współpracy biznesowej obejmuje wszystkie działania ukierunkowane na zintegrowanie agentów turystycznych w ramach sieci biur podróży oraz zdynamizowanie wspólnego rozwoju dla osiągnięcie wyznaczonych celów.

Skontaktuj się z Travel Shops

Dla tel. komórkowych
733 730 700733 730 700

Dla tel. stacjonarnych
42 632 04 64

Obsługa klienta
pon - pt: 9:00 - 21:00
sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 18:00

50

Ogólnopolska Sieć Biur
Podróży Travel Shops

to ponad 50 biur podróży
na terenie całej Polski.

Content